Compensatie eigen risico zorgverzekering

 

Compensatie eigen risico 2008

Chronisch zieken en mensen met een handicap hebben soms recht op een compensatie voor het eigen risico. In deze folder leest u meer over deze compensatie.

 

De financiƫle compensatie geldt voor chronisch zieken met een specifiek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen (farmaceutische kostengroep of fkg). Ook verzekerden die op 1 juli 2008 minstens een half jaar aan een stuk in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen een compensatie.

 

Bron: website ministerie vws (29 augustus 2008)