Europese zorgpas (EHIC)

Voor het verkrijgen van noodzakelijke medische zorg in het buitenland is de European Health Insurance Card (EHIC) ingevoerd. In Nederland wordt de kaart ook wel Europese Zorgpas of Europese Zorgkaart genoemd.

 

Voorbeeld van de EHIC:

European Health Insurance Card - EHIC

 

Algemeen

De EHIC geeft toegang tot medisch noodzakelijke zorg in het buitenland.  De kaart geeft dus niet het recht om naar het buitenland te reizen met als doel het verkrijgen van medische zorg.

 

De kaart is van toepassing voor medische zorg in het publieke ziektekostenstelsel onder dezelfde voorwaarden en kosten als in het woonland van de verzekerde.

 

De EHIC is een persoonlijke kaart. Iedere persoon, inclusief kinderen, dienen zelf te beschikken over een EHIC.

 

Geldigheid

De EHIC wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Dat kan voor de periode van het verblijf in het buitenland zijn of voor een langere periode. De geldigheid is echter altijd maximaal 1 jaar. De geldigheid is afhankelijk van de zorgverzekeraar.

 

De EHIC is geldig in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), bestaande uit onderstaande landen:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus (alleen het griekse deel)
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italie
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenie
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechie
 • Verenigd Koninkrijk
 • IJsland
 • Zweden

 

Daarnaast is de EHIC geldig in:

 • Australië
 • Zwitserland

 

 

Werkwijze

Als een persoon in het buitenland verblijft in een land waar de EHIC geldig is, en daar noodzakelijke medische zorg nodig heeft, laat hij / zij de EHIC aan de zorgverlener zien. 

De zorgverlener zal de kosten van de behandeling dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.

De zorgverzekeraar bepaalt op basis van de afgesloten verzekering / polisvoorwaarden en het gekozen eigen risico welke kosten door de verzekering vergoed worden en welke kosten voor eigen rekening van de verzekerde komen. 

 

De verzekerde hoeft in het buitenland dus in veel gevallen geen kosten voor medische zorg te betalen / voor te schieten op het moment van de medische zorg. De zorgverzekeraar zal achteraf de kosten die eventueel voor eigen rekening van de verzekerde komen, bij hem of haar in rekening brengen.

 

Let op dat dit alleen geldig is voor noodzakelijke medische zorg en niet voor bijvoorbeeld kosten bij particuliere zorginstellingen, repatriëring, etc. 

 

Bij het tonen van de EHIC worden de kosten vergoed op basis van het zorgstelsel in het land waar u de zorg krijgt. Het kan dus wel zijn dat er bijvoorbeeld een eigen bijdrage van toepassing is.

Heeft u geen EHIC en wel zorg in het buitenland nodig, dan moeten de kosten door uzelf betaald worden. Naderhand kunt u deze dan bij uw zorgverzekering/reisverzekering terugvragen. De vergoeding is dan onderworpen aan het Nederlandse zorgstelsel, waardoor u wellicht niet alle gemaakte kosten vergoed krijgt.

 

De EHIC is geen vervanger van een reisverzekering!

 

Aanvragen

De EHIC is over het algemeen afgedrukt op de achterkant van de verzekeringspas die u van uw zorgverzekeraar ontvangt. Als dat niet het geval is, kunt u de EHIC bij uw zorgverzekeraar aanvragen.

 

Informatie op EHIC

De EHIC is vaak op de achterkant van het verzekeringspasje van de zorgverzekering afgedrukt. 

 

Op de EHIC staat in ieder geval een aantal gegevens over de verzekerde:

 • voor- en achternaam verzekerde
 • geboortedaum
 • Persoonsnummer (in Nederland het BSN)
 • naam en identificatienummer verzekeraar
 • identificatienummer van de EHIC
 • geldigheidsdatum van de EHIC