Inhoud basispakket zorgverzekering

Via de zorgverzekering bent u verzekerd tegen de kosten van medische zorg.

De zorgverzekering bestaat uit twee delen:

 

De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

 

Onderstaand een samengevat van de belangrijkste vergoedingen vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een compleet overzicht vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Basispakket 2020

 

Soort zorg Toelichting Kosten ten laste eigen risico Wettelijke eigen bijdrage
Bloedonderzoek Via huisarts of medisch specialist ja nee
Dieetadvies 3 behandeluren per jaar ja nee
Ergotherapie 10 behandeluren per jaar ja nee
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) nee nee
  Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf ja nee
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling ja nee
  Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandeling ja nee
  Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling ja nee
  Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar ja nee
Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen ja ja
Gecombineerde leefstijlinterventie Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. nee nee
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Basis ggz, specialistische ggz en eerste 3 jaar van veblijf in ggz-instelling ja nee
Gehandicaptenzorg niet goed horen, zien of taalontwikkelstoornis ja nee
  behandeling door arts voor verstandelijk gehandicapten ja nee
Huisarts   nee  nee
Logopedie mits geneeskundig doel ja nee
Medicijnen   ja nee
Medisch specialist   ja nee
Ouderenzorg revalidatiezorg voor ouderen ja nee
  behandeling door een specialist ouderengeneeskunde ja nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen nee nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek ja nee
Wijkverpleging   nee nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties, spoedeisende hulp ja nee
Ziekenvervoer Ambulance ja nee
  (eigen)auto, taxi of openbaar vervoer  ja ja
  Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. ja nee
Zwangerschaps- en geboortezorg verloskundige zorg nee nee
  kraamzorg nee ja