Premie en bijdragen zorgverzekering

premie zorgverzekeringVoor de zorgverzekering is premie verschuldigd:

 

Nominale premie

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt zelf een nominale premie. Kinderen tot 18 jaar zijn wel verplicht verzekerd, maar betalen geen premie.

 

Deze nominale premie betaalt de verzekerde rechtstreeks aan de zorgverzekeraar en is een vast bedrag per persoon onafhankelijk van leeftijd, geslacht, gezondheid, inkomen, etc. 

 

De nominale premie is afhankelijk van de zorgverzekeraar en tevens afhankelijk van de hoogte van het gekozen eigen risico. De verzekerde kan, indien gewenst, jaarlijks per 1 januari overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

 

Inkomensafhankelijke premie

Naast de nominale premie is er ook een inkomensafhankelijke premie. 

 

De inning van de inkomensafhankelijke premie wordt door de belastingdienst gedaan.

 

Voor personen die in loondienst wordt deze premie volledig door de werkgever betaald. Bij uitkeringsgerechtigden wordt deze premie door de uitkeringsinstantie afgedragen en kan eventueel ingehouden worden op de uitkering (afhankelijk van het type uitkering).

Zelfstandig ondernemers betalen de inkomensafhankelijke premie zelf rechtstreeks aan de belastingdienst.

 

De werkgeversheffing ZVW / inkomensafhankelijk premie zorgverzekeringswet bedraagt in 2020: 6,70%.

De bijdrage ZVW voor niet werknemers bedraagt in 2020: 5,45%

 

De hoogte van de inkomensafhankelijke premie wordt jaarlijkst vastgesteld en er geldt een maximum bijdrage inkomen (in 2020: € 57.232 per jaar).

 

Eigen risico

Voor personen van 18 jaar of ouder die gebruik maken van zorg uit het basispakket, geldt een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag dat betaald moet worden door de verzekerde.

In de praktijk betaalt de verzekering de volledige kosten van de medische zorg en verhaalt dan het eigen risoco op de verzekerde. Eventueel kunnen met de verzekeraar afspraken gemaakt worden over gespreide betaling van het eigen risico.

 

De hoogte van het eigen risico wordt door de overheid vastgesteld. Het eigen risico bedraagt in 2019 en 2020 per persoon € 385. 

 

De verzekerde kan zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico wordt de nomiale premie lager. Het extra eigen risico kan gekozen worden instappen van € 100. Het maximale extra eigen risico bedraagt € 500.

 

Voordelen

Via werkgevers, gemeenten, consumentorganisaties, etc. is het mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Vanwege de kostenvoordelen van een groepsgewijze / collectieve verzekering kunnen deelnemers korting op de premie krijgen.

 

Deze korting op collectieve verzekeringen mag sinds 1 januari 2020 maximaal 5% bedragen t.o.v. de premie van een vergelijkbare individuele polis (t/m 2019 was de maximale korting 10%).