Skip to main content

DSW maakt weer als eerste de premie voor de zorgverzekering 2020 bekend

Net als eerdere jaren heeft zorgverzekeraar DSW weer als eerste de premie voor de zorgverzekering voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.  De premie voor 2020 stijgt met € 6 per maand ten opzichte van 2019.

 

De premie voor de basiszorgverzekering bij DSW gaat in 2020 € 118 per maand bedragen voor alle verzekerden. 

 

De stijging van de premie wordt veroorzaakt door oplopende loon- en prijsstijgingen en toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Daarnaast heeft DSW minder ruimte om haar reserves in te zetten voor beperking van de premiestijging.

 

DSW hanteert in 2020 een eigen risico van € 375 per jaar per verzekerde. Dit wijkt af van het standaard eigen risico van € 385. 

 

De andere verzekeraars zullen de komende tijd volgen met het bekendmaken van de premie voor 2020. Uiterlijk 12 november moeten ze allemaal hun nieuwe premie bekendgemaakt hebben.

 

Als alle premies bekend zijn, kunnen verzekerden weer premies gaan vergelijken en overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Meer informatie daarover vindt je op onze overstap pagina.