Skip to main content

Belastingaftrek ziektekosten

Aftrekpost specifieke zorgkosten

Betaalde ziektekosten die niet door de (aanvullende) zorgverzekering vergoed worden, zijn vaak aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Het gaat dan om gemaakte ziekte- en/of zorgkosten. De premie voor de verzekering, het wettelijk eigen risico, wettelijke eigen bijdragen, vrijwillig extra eigen risico zijn niet aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst is jaarlijks een lijst terug te vinden van de kosten die wel en niet aftrekbaar zijn.

 

Om de aftrekpost te berekenen, neem je het totaal aan niet vergoede ziektekosten. Vervolgens is er een drempelbedrag van toepassing. Alleen de kosten boven het drempelbedrag zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is afhankelijk van het zogenoemde drempel inkomen.

 

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Als iemand een laag inkomen heeft en daardoor ook weinig inkomstenbelasting betaalt. Als  dan ook nog de aftrekpost voor specifieke zorgkosten van toepassing is, kan het zijn dat niet alle heffingskortingen toegepast / uitbetaald worden.

In dat geval maakt de belastingdienst zelf een berekening van de verschuldigde belasting met en zonder aftrek van de specifieke zorgkosten. Als zonder de aftrek specifieke zorgkosten meer heffingskortingen toegepast hadden kunnen worden, dan worden deze alsnog uitgekeerd. Dit is de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.