Skip to main content

Basisinformatie zorgverzekering

Begrippen zorgverzekeringEnkele basisbegrippen / basis informatie over de verzekering van zorg in Nederland:

 

 • Verzekeringsplicht:
  Als u in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

 • Acceptatieplicht:
  Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket, ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.

 • Basispakket:
  De zorgverzekering heeft een wettelijk vastgesteld basispakket. Elke zorgverzekeraar is verplicht u voor dit basispakket te accepteren.

 • Aanvullende verzekering:
  U kunt een aanvullende verzekering afsluiten. Elke zorgverzekeraar heeft daarin een ruime keuze. Let op: de zorgverzekeraar heeft niet, zoals bij het basispakket, een acceptatieplicht. Ook kan hij de premie aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

 • Keuzemogelijkheden:
  Bij een zorgverzekering kunt u kiezen uit:
  • de verzekeraar
  • het soort verzekering (natura of restitutie)
  • het eigen risico
  • een aanvullende verzekering

 • Nominale premie:
  Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een nominale premie aan de zorgverzekeraar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. De premie verschilt per zorgverzekeraar en per zorgverzekering. De nieuwe premies vindt u hier op de speciale pagina op onze site.

 • Inkomensafhankelijke bijdrage:
  Naast de premie aan uw zorgverzekeraar betaalt u een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe hoger uw bijdrage is. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage.
  De inkomensafhankelijke bijdrage wordt automatisch ingehouden op uw loon of uitkering. Afhankelijk van het soort inkomen dat u ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage vergoed door uw werkgever of uitkeringsinstantie.  Als u niet in loondienst bent ontvangt automatisch een voorlopige aanslag van de Belastingdienst.

 • Overstappen:
  Indien u wilt overstappen van de ene zorgverzekeraar naar de andere, dient u uw huidige verzekering voor 1 januari van het nieuwe jaar op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

 • Zorgtoeslag:
  De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner. Meer informatie over de zorgtoeslag en over het aanvragen ervan vindt u op toeslagen.nl