Skip to main content

Overstappen van zorgverzekering

Overstappen zorgverzekeringJe kan jaarlijks overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij voor je zorgverzekering. Wel gelden er een aantal spelregels bij het overstappen en zijn er belangrijke aandachtspunten!

 

Wanneer overstappen?

Je kunt in principe alleen per 1 januari van het kalenderjaar overstappen naar een andere zorgverzekering. 

In de loop van het kalenderjaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten kan slechts in enkele situatie. Bijvoorbeeld als je in de loop van hat jaar in Nederland gaat wonen, in de loop van het jaar 18 jaar wordt, een collectieve zorgverzekering via de werkgever hebt en in de loop van het jaar bij een nieuwe werkgever met een collectieve zorgverzekering gaat werken.

 

Opzeggen oude zorgverzekering

Als je wilt overstappen naar een andere zorgverzekering, moet je de oude zorgverzekering uiterlijk 31 december opzeggen. Opzeggen dient schriftelijk, per e-mail of via de online portal van de verzekeraar te geschieden.

 

Als je al een nieuwe zorgverzekering hebt uitgezocht, regelt de nieuwe verzekeraar vaak de opzegging. Verzeker je er altijd van dat dit inderdaad gebeurd is!

 

Voor eventuele aanvullende verzekeringen kunnen voorwaarden of uitsluitingen van toepassing zijn. Het is daarom verstandig om je oude aanvullende verzekering(en) pas op te zeggen als je geaccepteerd bent voor de aanvullende verzekering(en) door de nieuwe verzekeraar.

 

Afsluiten nieuwe zorgverzekering

Uiterlijk 31 januari van het nieuwe jaar dien je een nieuwe basiszorgverzekering afgesloten te hebben.

 

Bij het afsluiten heb je diverse keuzes. Bijvoorbeeld over de hoogte van het eigen risico, het type verzekering (natura of resitutie), aanvullende verzekeringen, etc.  Meer hierover vindt je op de pagina "keuzemogelijkheden".

 

Iedere verzekeraar is verplicht om elke persoon te accepteren voor de basis zorgverzekering. Voor eventuele aanvullende verzekeringen kunnen wel voorwaarden of uitsluitingen van toepassing zijn. Het is daarom verstandig om je oude verzekering pas op te zeggen als je geaccepteerd bent voor de aanvullende verzekering(en) door de nieuwe verzekeraar.

 

Overstap zorgverzekering tijdens lopende behandeling

Als je op het moment van overstappen naar een andere zorgverzekering nog onder behandeling bent, blijven de polisvoorwaarden van toepassing van de verzekeraar waar je verzekerd was bij de aanvang van de diagnose - behandelcombinatie (dbc).

 

 

Inhoud basispakket zorgverzekering

Via de zorgverzekering bent u verzekerd tegen de kosten van medische zorg.

De zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  • een basispakket dat voor iedere verzekerde gelijk is
  • aanvullende verzekeringen die iedere verzekerede naar keuze kan afsluiten en die per verzekeringsmaatschappij verschillende samenstellingen hebben

 

De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

 

Onderstaand een samengevat van de belangrijkste vergoedingen vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een compleet overzicht vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

 

 

Premie en bijdragen zorgverzekering

premie zorgverzekeringVoor de zorgverzekering is premie verschuldigd:

 

 

 

Compensatie eigen risico zorgverzekering

 

Compensatie eigen risico 2008

Chronisch zieken en mensen met een handicap hebben soms recht op een compensatie voor het eigen risico. In deze folder leest u meer over deze compensatie.

 

De financiële compensatie geldt voor chronisch zieken met een specifiek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen (farmaceutische kostengroep of fkg). Ook verzekerden die op 1 juli 2008 minstens een half jaar aan een stuk in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen een compensatie.

 

Bron: website ministerie vws (29 augustus 2008)