Skip to main content

Keuzemogelijkheden zorgverzekering

keuzemogelijkheden zorgverzekeringBij het afsluiten van een zorgverzekering zijn er vele keuzemogelijkheden.

 

 • Verzekeraar
  Uw zorgverzekeraar kiest u zelf. U kunt eenmaal per jaar van verzekeraar wisselen. Tot eind december kunt u uw huidige verzekering opzeggen. U moet zich dan voor 1 februari van het volgende jaar bij uw nieuwe verzekeraar aanmelden. Op veel sites kunt u de polissen vergelijken op prijs en kwaliteit.'

 • Soort polis
  U kunt kiezen tussen twee hoofdvormen: gecontracteerde zorg (ook wel ‘natura’ genoemd) en niet-gecontracteerde zorg (‘restitutie’), of een mix daarvan.
  • Gecontracteerde zorg (natura polis)
   Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met zorgaanbieders. U krijgt de zorg die u nodig heeft en de zorgverzekeraar regelt de betaling. Als u kiest voor zorg in natura, kunt u alleen bij die zorgaanbieders terecht waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Maar in de praktijk zal uw zorgverzekeraar afspraken maken met bijna alle zorgaanbieders in uw omgeving.
   Wilt u met een polis voor gecontracteerde zorg toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan kan het zijn dat u niet alles krijgt vergoed.

  • Niet-gecontracteerde zorg (restitutie polis)
   Bij deze vorm, ook restitutieverzekering genoemd, krijgt u op basis van originele nota’s de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, na aftrek van het eventuele bedrag van het eigen risico.

   

 • Eigen risico
  Iedereen heeft een verplicht eigen risico dat door de overheid wordt vastgesteld (in 2020: € 385).
  Afhankelijk van het aanbod van uw zorgverzekeraar kunt u kiezen voor een hoger eigen risico. Het extra eigen risico kan gekozen worden instappen van € 100. Het maximale extra eigen risico bedraagt € 500.
  Bij een hoger eigen risico moet u bij gebruik van medische zorg meer zelf betalen. Daartegenover staat echter wel een lagere premie zorgverzekering.

 • Aanvullende verzekering
  U kunt zich aanvullend verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld voor uitgebreide tandheelkundige zorg of voor extra behandelingen fysiotherapie.
  De kosten hiervoor komen bovenop de premie voor het basispakket.

 • Collectief contract
  Een collectief contract is een verzekering voor een specifieke groep, bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf of leden van een organisatie. Door de kostenvoordelen krijgen deelnemers korting op de premie. Deze korting is sinds 1 januari 2020 maximaal 5 procent van de premie van een vergelijkbare individuele polis (t/m 2019 was de maximale korting 10%).

 

 

Basisinformatie zorgverzekering

Begrippen zorgverzekeringEnkele basisbegrippen / basis informatie over de verzekering van zorg in Nederland:

 

 • Verzekeringsplicht:
  Als u in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

 • Acceptatieplicht:
  Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket, ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.

 • Basispakket:
  De zorgverzekering heeft een wettelijk vastgesteld basispakket. Elke zorgverzekeraar is verplicht u voor dit basispakket te accepteren.

 • Aanvullende verzekering:
  U kunt een aanvullende verzekering afsluiten. Elke zorgverzekeraar heeft daarin een ruime keuze. Let op: de zorgverzekeraar heeft niet, zoals bij het basispakket, een acceptatieplicht. Ook kan hij de premie aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

 • Keuzemogelijkheden:
  Bij een zorgverzekering kunt u kiezen uit:
  • de verzekeraar
  • het soort verzekering (natura of restitutie)
  • het eigen risico
  • een aanvullende verzekering

 • Nominale premie:
  Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een nominale premie aan de zorgverzekeraar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. De premie verschilt per zorgverzekeraar en per zorgverzekering. De nieuwe premies vindt u hier op de speciale pagina op onze site.

 • Inkomensafhankelijke bijdrage:
  Naast de premie aan uw zorgverzekeraar betaalt u een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe hoger uw bijdrage is. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage.
  De inkomensafhankelijke bijdrage wordt automatisch ingehouden op uw loon of uitkering. Afhankelijk van het soort inkomen dat u ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage vergoed door uw werkgever of uitkeringsinstantie.  Als u niet in loondienst bent ontvangt automatisch een voorlopige aanslag van de Belastingdienst.

 • Overstappen:
  Indien u wilt overstappen van de ene zorgverzekeraar naar de andere, dient u uw huidige verzekering voor 1 januari van het nieuwe jaar op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

 • Zorgtoeslag:
  De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner. Meer informatie over de zorgtoeslag en over het aanvragen ervan vindt u op toeslagen.nl

 

Europese zorgpas (EHIC)

Voor het verkrijgen van noodzakelijke medische zorg in het buitenland is de European Health Insurance Card (EHIC) ingevoerd. In Nederland wordt de kaart ook wel Europese Zorgpas of Europese Zorgkaart genoemd.

 

Voorbeeld van de EHIC:

European Health Insurance Card - EHIC